Een pak minder asbest in KNOKKE

SCHARPOORD
Asbitech saneert in samenwerking met aannemingsbedrijf Aertssen

Een pak minder asbest in KNOKKE

We realiseerden diverse asbestsaneringsprojecten in de maand juni, allemaal op grondgebied Knokke.

In het Scharpoord werd meer dan 600 lm asbesthoudende leidingisolatie verwijderd. Het Scharpoord is een 30.000m2 gebouwencomplex dat fungeert als schouwburg, bib, conference center en evenementenlocatie. Het dateert uit de jaren 70 , gebouwd in functionalistische architectuur  door Paul Felix.

Ook op de Parmentierlaan en de Jozef Nelenslaan werden appartementsgebouwen asbestvrij gemaakt. In de jaren 60-70-80 werd voornamelijk asbest gebruikt als leidingisolatie in de kelders, maar ook werden toen vinyltegels met een zwarte asbesthoudende lijmlaag geplaatst.

Er zijn wellicht nog heel veel appartementsgebouwen  aan de Kust die gesaneerd moeten worden.😎