2021 premie voor asbest verwijderen

2021 premie voor asbest verwijderen

Uw woning energiezuinig en asbestveilig maken? Vanaf 2021 kan u hiervoor een nieuwe premie aanvragen via Fluvius. Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet u van een extra ondersteuning indien u asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. De extra ondersteuning is per vierkante meter.

Belangrijke voorwaarde is dat de aannemer veilig en correct werkt.

Meer informatie over de premievoorwaarden kan u raadplegen via de website: www.energiesparen.be

Wees in afwachting voorzichtig met de mogelijke asbesttoepassingen in uw woonhuis/gebouw.