nieuws

Vlaanderen asbestveilig tegen 2040

Vlaanderen staat voor een grote asbestuitdaging. Er wordt namelijk geschat dat er nog zo’n kleine 3 miljoen ton asbest in onze gebouwen zit en dat moet tegen 2040 allemaal asbestveilig gemaakt zijn. Dat betekent dat tegen dan alle risicovolle asbesthoudende materialen verwijderd moeten zijn. Het is daarom voor u als werkgever of bouwheer opportuun om een asbestinventaris te laten opstellen zodat u de eventuele kosten voor een asbestverwijdering tijdig in kaart kan brengen.

Om deze doelstelling tegen 2040 te behalen heeft de Vlaamse regering aan OVAM gevraagd om het actieplan “actief asbestafbouwbeleid” op te stellen.

Het actieplan van OVAM omvat de volgende pijlers:

  • Asbestinventarisatie
  • Versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen
  • Ondersteuning van asbestverwijdering
  • Voorbeeldfunctie voor de overheid.

Asbestinventarisatie

Als u uw pand (ouder dan 2001) wilt verkopen, wordt u daarom om een asbestcertificaat gevraagd. Vanaf 2032 moet elke gebouweigenaar een asbestcertificaat hebben. Bij verhuur is de eigenaar van een asbestcertificaat verplicht om een kopie aan (nieuwe) huurder te verstrekken. U heeft dus nog tijd, maar let op! Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige “inventarisatie” kan een asbestinventarisatie uitvoeren voor een geldig asbestcertificaat. Dit gebeurt via een bouwinspectie op locatie. De deskundige rapporteert de keuringsgegevens via een OVAM-webapplicatie. Op basis hiervan geeft OVAM een asbestcertificaat af. Een asbestcertificaat krijgt u bij een asbestinventarisatie van een gebouw. Het omvat bij normaal gebruik van het gebouw welke bouwmaterialen of toepassingen asbest bevatten, de staat van het zichtbare asbest en hoe het op een veilige manier kan behandeld of verwijderd worden. Bij een asbestinventarisatie wordt er niet gebroken. De inventarisatie beschrijft alleen de direct waarneembare bronnen van asbest die een risico kunnen vormen bij dagelijkse gebruik van het gebouw. Bij inspectie worden muren of vloeren nooit beschadigd om opgesloten asbest te detecteren.

Versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen

Ook worden inspanningen geleverd om de verwijdering van asbesthoudende materialen die zich in zodanige omstandigheden bevinden dat de asbestvezels kunnen vrijkomen, te versnellen. Dit gebeurt in twee delen. De meest gevaarlijke toepassingen en niet-gebonden toepassingen zouden tegen 2034 weg moeten zijn, alle andere asbestproducten in slechte staat tegen 2040.

Ondersteuning bij asbestverwijdering

De verwijderingskosten van hechtgebonden asbesttoepassingen blijven meestal beperkt. Voor niet-hechtgebonden toepassingen kunnen de kosten hoger oplopen omdat enkel een erkend aannemer deze mag wegnemen. Door het Actieplan zullen enkele ondersteuningsmaatregelen worden toegepast naargelang de doelgroep en meerkosten. Een voorbeeld hiervan is de extra renovatiepremie voor het verwijderen van asbest. Voor veel gebouwrenovaties bestaan er al subsidies en premies. Het zou dan ook de bedoeling zijn dat de asbestkwestie hierbij wordt betrokken. Daarnaast voorziet de OVAM ook enkele ondersteuningsmaatregelen binnen haar eigen werking. Zo sluiten zij sectorprotocollen af voor prioritaire doelgroepen. Verder biedt de OVAM-subsidies aan lokale besturen om asbestafbouwprojecten te realiseren.

Voorbeeldfunctie van de overheid

De overheid neemt het voortouw bij de versnelde verwijdering van asbest. Voor alle overheidsgebouwen en -infrastructuren zullen de deadlines 2034 en 2040 een wettelijke verplichting vormen. Er worden nieuwe maatregelen voorzien voor andere gebouwen indien de vooruitgang onvoldoende blijkt.

Asbest golfplaten
Asbitech volgen:

logo Asbitech

Hoeikensstraat 5/20
2830 Willebroek
België

+32 (0)3 605 03 63
info@asbitech.eu

BE 0807.287.052
VCA/1796826