Asbest verwijderen

Het verwijderen van asbest is een zaak die zorgvuldigheid en discipline vereist van betrokken partijen. Asbitech bvba beschikt over gespecialiseerde medewerkers met jarenlange ervaring in zowel petrochemie als civiele bouw.

Uiteraard staat bij het uitvoeren van al onze werkzaamheden de veiligheid voor mens en omgeving op de eerste plaats.

Asbitech is gecertificeerd en erkend om alle asbesthoudende toepassingen te verwijderen. Zowel voor hechtgebonden als niet hechtgebonden asbest.

Verwijderingstechnieken

De keuze van de toe te passen techniek hangt o.a. af van de toestand waarin het asbest zich bevindt en gebeurt in overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en met de preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid.

Zowel de couveusezakmethode als de hermetische zone mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe erkende ondernemingen!!

1. Eenvoudige handeling

Hierbij moet voor al gedacht worden aan asbesthoudende golfplaten en harde hechtgebonden beplating.

2. Couveusezak methode

Deze methode wordt enkel toegepast voor het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten.

Voorwaarden voor het gebruik van couveuzezak-methode:

  • Totale diameter van de leiding inclusief isolatie is ten hoogste 60 cm.
  • Het gaat om een enkelvoudige leiding die makkelijk bereikbaar is.
  • De temperatuur van de leiding bedraagt intern en extern maximaal 30°C.
  • De isolatie is nauwelijks beschadigd of er zijn weinig vezels zichtbaar en kleine beschadigingen zijn van die aard dat ze door kleefband kunnen worden gedicht.
  • De isolatie is niet omgeven door een harde mantel.
  • De couveusezak moet zonder problemen rondom de leiding aangebracht kunnen worden.

3. Hermetische zone

Deze methode dient er voor te zorgen dat niemand buiten deze zone kan blootgesteld worden aan asbestvezels tijdens de asbestverwijderingswerken.

De methode van de hermetische zone wordt toegepast in volgende gevallen:

  • hechtgebonden asbest (beschadigd) in binnentoepassing
  • asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, asbestcement in binnentoepassing voorzien van een bevestigingssysteem (schroeven, nagels, lijm)
  • niet-hechtgebonden toepassingen: spuitasbest, asbestkoord, asbesthoudend, isolatiegips, asbesthoudend pleisterwerk en zacht geperste isolatieplaten
Heb je bijkomende vragen of wens je een vrijblijvende offerte?