OEI ! Asbest in huis

waar zit het
ga eens rond van kelder tot zolder

OEI ! Asbest in huis

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal minerale gesteenten dat vrij in de natuur voorkomt. Vlak na WO II tot eind de jaren 90 werd dit wondermiddel gebruikt en verwerkt in 3500 soorten materialen. Waarom ?  Het is zeer goed bestand tegen water, hitte en vuur en het bleek een ideaal bindmiddel  met isolerende eigenschappen …. logisch dat het vaak werd gebruikt.   Bij hechtgebonden asbest zit de asbest meestal ingebed in een cementtoepassing, zoals bij golfplaten, dakleien en schoorstenen. Zolang het materiaal in goede staat is, bestaat er geen rechtstreeks gevaar.   De ongebonden asbest is de gevaarlijkste vorm. Dit type werd vooral als isolatiemateriaal rond verwarmingselementen en rond leidingen gebruikt.

Voor beide geldt: hoe ouder het asbesthoudend materiaal, des te makkelijker komen de vezels vrij. Sowieso  zelfs als je hechtgebonden asbest gaat bewerken of als het materiaal oud en broos is, dan treedt er altijd gevaar op. De asbestvezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, net als bij losgebonden asbest. Als je de vezels inademt kan dit ernstige en dodelijke longziekten veroorzaken, zoals longvlieskanker en asbestose.    De eerste symptomen duiken meestal pas op tientallen jaren nadat je in contact kwam met de vezels. Daarom is er sinds 2001 een totaal verbod op de productie en verkoop van asbest.

Asbest in jouw huis? Waar kan dat nu zitten – doe eens de toer :

  • kelder : leidingisolatie, vloertegels, vloerlijm
  • leefruimtes : afdichtingskoort achter kachel, badkamer- of keukentegels & tegellijm, venstertablets, deurdorpels, immitatieramen, bloembakken
  • zolder : mastiek, onderdak
  • dak : golfplaten, dakleien, schouwpijp, schouwkap,
  • gevelleien – afvoerbuizen

Is het zeker asbesthoudend of asbestverdacht  ? Doe eens een test :

De Vlamtest : houdt een vlam kortbij de zichtbare vezels, aan een hoek of  waar het materiaal gebroken is. Niet-asbesthoudende vezels vallen door de vlam uiteen, asbesthoudende vezels gloeien

Check productinfo : Is het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is de kans zeer groot dat het asbest bevat.  Zeker voor toepassingen geproduceerd tussen 1955 en 1985. Asbestvrije leien of golfplaten herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Golfplaten zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje.

De textuur : Plaatmaterialen in asbestcement herken je aan hun gewafelde structuur in de vorm van een honinggraat. Meestal bestaan ze ook uit meerdere lagen.  Asbestcementen toepassingen hebben vaak  witte vlekken verspreid over het oppervlak. Die vlekken wijzen op de aanwezigheid van asbest.  Op plaatsen waar het materiaal gebroken is of waar het oppervlak verweerd is, kan je vaak asbestvezelbundels met het blote oog zien.

Sowieso : Bij twijfel moet je beroep doen op gespecialiseerde bedrijven.   Vermits het in de toekomst verplicht wordt, is het raadzaam ook een asbestinventaris te voorzien.  Meten = weten !