nieuws

Overzicht van de premies voor asbestverwijdering

Gaat u een gebouw of woning, gebouwd voor 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat u tijdens de werken op materialen met asbest zal stuiten. Asbest veilig en correct laten verwijderen brengt kosten met zich mee. Er zijn verschillende instanties in ons land die dit ondersteunen en subsidies aanbieden.

Ondernemers 

Ondernemers die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (het onroerend goed moet opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten) kunnen een subsidie verkrijgen van 90% van de totale kostprijs (minimum € 24.750), voor de sanering van deze bedrijfsruimten. De kadastrale oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen. Meer info is terug te vinden op de website van VLAJO

Land- en tuinbouwbedrijven 

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de renovatie van stallen met  asbestdaken. De afbraakwerken en afvoerkosten zelf komen niet in aanmerking voor een premie, wel de nieuwe dakbedekking. Een bewijs van wettelijke afvoering door een erkend asbestverwijderaar is noodzakelijk.   

Wordt er aan alle voorwaarden voldaan, dan betaalt het VLIF 30% terug.   

Particulieren 

Parcilulieren die hun woning energiezuinig en asbestveilig willen maken kunnen vanaf dit jaar (2021) een nieuwe premie aanvragen via Fluvius. Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie kunnen particulieren genieten van een extra ondersteuning indien ze asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. Deze extra ondersteuning verhoogt de bestaande premie met 8 euro per vierkante meter. 

 Aan deze premie zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Op de ingediende facturen moet de datum, kostprijs, totale opervlackte en gewicht per type materiaal vermeld worden. 
  • Het verwijderen van de asbest en de isolatiewerken moeten binnen de 12 maanden gebeuren 
  • De asbestverwijdering moet door een erkende aannemer gebeuren, zoals Asbitech.  

Vlaamse scholen 

Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris laten financieren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning. 

Sport- en jeugdverenigingen 

Sport- en jeugdverenigingen kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die lokale besturen organiseren. Lokale besturen hebben zelf de keuze welke projecten zij organiseren en zij ontvangen subsidies voor de organisatie van het project. Hierdoor wordt de deelnemer logistiek ontzorgd en kan hij asbest verwijderen aan een verlaagd tarief. 

OVAM logo
Fluvius Logo
golfplaten asbest verwijderen
Asbitech volgen:

logo Asbitech

Hoeikensstraat 5/20
2830 Willebroek
België

+32 (0)3 605 03 63
info@asbitech.eu

BE 0807.287.052
VCA/1796826