project

Asbitech saneert de Herkenrode site in Hasselt

Asbitech is begonnen met de sanering van de Herkenrode site in het centrum van de stad Hasselt. De site deed jaren dienst als militair domein en werd daarna ingericht als zone voor overheidsfuncties van de Federale overheid. De stad Hasselt verkocht deze site via een verkoopprocedure om een globale herbestemming in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling van de stad.

Er zijn verschillende asbesttoepassingen aanwezig op de site. Zo moeten er 450 m² asbesthoudend hangplafond, 800 m² asbesthoudend leien dakbedekking en losgebonden Pical beplating gesaneerd worden. Het asbesthoudend hangplafond moet in hermetische zone worden geplaatst om het veilig te kunnen verwijderen. De hermetisch afgesloten ruimte wordt in onderdruk geplaatst om te voorkomen dat er asbestvezels kunnen vrijkomen.

Bekijk hieronder enkele foto’s van onze werken.

Herckenrode
Asbitech volgen:

logo Asbitech

Hoeikensstraat 5/20
2830 Willebroek
België

+32 (0)3 605 03 63
info@asbitech.eu

BE 0807.287.052
VCA/1796826