nieuws

Artificiële intelligentie om asbestdaken te detecteren

Vlaanderen asbestland

In heel wat woningen en gebouwen uit de jaren zeventig en tachtig werd asbest gebruikt als bouwmateriaal. De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat dat er nog voor ongeveer 2,3 miljoen ton asbest zit in diverse gebouwen in Vlaanderen. Een groot deel van het asbest zit verwerkt in leien en de gekende golfdaken van voor 2001. Asbest, en vooral de blootstelling aan asbestvezels vormt een gevaar voor de gezondheid. De Vlaamse regering werkt samen met de OVAM aan een asbestafbouwplan. Een maatregel vormt het geleidelijk vervangen van asbestcementdaken (golfplaten en leien) tegen 2034 en 2040. Een goed zicht op de verspreiding van de verschillende asbesthoudende daken in Vlaanderen is dan heel belangrijk.

Artificiële intelligentie om asbest te detecteren

Om het actieplan goed uit te kunnen voeren, is het in kaart brengen van de huidige situatie uiteraard essentieel. De belangrijkste volumes asbesthoudende materialen in kaart brengen is dan ook een belangrijk doel. Vandaar dat OVAM, VITO en Informatie Vlaanderen de krachten gebundeld hebben. Samen met Vlaanderen is BVK gestart met applicaties en diensten die op basis van verschillende aardobervatiebeelden in Vlaanderen asbest kunnen detecteren. Hoge resolutie luchtbeelden geven een duidelijk en breed overzicht van verschillende gebouwen. Het detecteren van asbesthoudende dakmaterialen in grote hoeveelheiden is een hele uitdaging. Hiervoor wordt artificiële intelligentie gebruikt. Een veelbesproken technologie die meer en meer gebruikt wordt, ook in de bouwsector. Samen met OVAM en informatie Vlaanderen ontwikkelde BVK nieuwe deep learning technieken en beeldverwerkingssoftware om alle gebouwen waar mogelijk asbesthoudend materiaal aanwezig is te detecteren.

Wat moet u doen als u vermoedt dat uw dak asbest bevat?

Om risico’s te vermijden, kunt u een asbestcementen dak of gevel best na ongeveer dertig jaar laten vervangen. Als u langer wacht, wordt het steeds moeilijker en duurder om het materiaal veilig te verwijderen. Hercoaten is geen optie omdat u een asbestdak niet mag afschuren of ontmossen. Ook een overzetdak plaatsen is verboden. Vervangen is dus de enige optie. Wilt u uw asbestdak laten vervangen? Neem contact met ons op en we bekijken of u in aanmerking komt voor ondersteuning of een subsidie.

Asbitech volgen:

logo Asbitech

Hoeikensstraat 5/20
2830 Willebroek
België

+32 472 06 02 46
info@asbitech.eu

BE 0807.287.052
VCA/1796826