EEN GEWAARSCHUWD PERSOON telt voor TWEE

asbestziekten

EEN GEWAARSCHUWD PERSOON telt voor TWEE

Dat asbest schadelijk is voor de gezondheid weet intussen iedereen ! Ook dat het enkel in stofvorm gevaarlijk is omdat dan de vezels (ongemerkt)  kunnen ingeademd worden.  Maar weet je eigenlijk wel

  • wie er risico loopt
  • welke ziekten er veroorzaakt worden bij blootstelling aan asbest

dit artikel van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s heeft het uitgebreid over ASBESTZIEKTEN & risico’s    https://fedris.be/nl/professional/beroepsziekten-privesector/asbestziekten

Er zijn ook criteria voor de erkenning en de schadeloosstelling van de beroepsziekten veroorzaakt door asbest .
De recent nieuwe codificatie is nauwkeurig en neemt de actuele medische kennis in aanmerking. Zodoende wordt, bijvoorbeeld, voortaan terecht een duidelijk onderscheid gemaakt tussen asbestose enerzijds en goedaardige aandoeningen van het borstvlies anderzijds.

Voor wat betreft het risico van longkanker veroorzaakt door asbest, worden de blootstellingscriteria duidelijk gepreciseerd; gelet op de aspecifieke aard van deze kanker, hoeft het geen betoog dat duidelijke blootstellingscriteria noodzakelijk zijn.

deze PDF licht de criteria toe voor diagnose en schadeloosstelling   beroepsziekten_veroorzaakt_door_asbest

toelichting bij de afbeelding https://www.kanker.nl/kankersoorten/mesothelioom/wat-is/mesothelioom-asbestkanker