Certificering

Veilig omgaan met asbest

Ondernemingen die asbest verwijderen of verwerken worden door de federale overheid verplicht in het bezit te zijn van een speciale erkenning. Een dergelijke erkenning vereist een kwaliteitsborgingsysteem en een aangepaste opleiding.

Deze beschermende arbeidswet geldt niet voor particulieren en evenmin voor professionele zelfstandigen die alleen werken. Asbestvezels zijn uiteraard even gevaarlijk voor de gezondheid van een particulier als van een professioneel, maar het verschil zit in de frequentie van potentiële blootstelling.

Particulieren komen normaal gezien slechts sporadisch in contact met asbesttoepassingen terwijl dat bij werknemers veel vaker het geval is. Het risico op ziekte stijgt immers met het aantal blootstellingen, de blootstellingsduur en de concentratie van de vezels.

Asbitech hecht het grootste belang aan het welzijn en de veiligheid van zijn werknemers en beschikt dan ook over alle nodige certificaten die de veiligheid garanderen.

Heb je bijkomende vragen of wens je een vrijblijvende offerte?