Bewustmakingscampagne asbest

asbestcampagne
Het asbestbeest (afbeelding overgenomen met toestemming van OVAM)

Bewustmakingscampagne asbest

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s FEDRIS stelt samen met CONSTRUCTIV, een organisatie die diensten verleent binnen de bouwsector,  een nationale sensibiliserings- en preventiecampagne voor “Wees alert voor asbest”. De focus ligt op het bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt, en  een sterk preventiebeleid

De gezondheidsgevolgen na blootstelling aan asbestvezels manifesteren zich doorgaans pas 25 tot 40 jaar later. Mogelijks gaat het dan om ernstige ziektes als asbestose of mesothelioom.

Dringend nood aan structurele maatregelen

Uit studies is gebleken dat ongeveer twee miljoen ton asbest aanwezig is in Vlaanderen en wellicht evenveel in Wallonië. De verschillende overheden nemen op diverse niveaus al heel wat initiatieven om België asbestvrij te maken: Vlaanderen heeft al de ambitie om tegen 2040 asbestveilig te zijn.

Ondertussen bereiken veel asbesthoudende producten het einde van hun levensduur: golfplaten die werden geproduceerd in 1975 bereiken bijvoorbeeld hun maximale levensduur in 2025. Daardoor gaan ze verweren en geven ze asbestvezels vrij die een risico voor onze gezondheid vormen.

Verschillende initiatieven

  • 2009 : oprichting Asbestforum (onder impuls van de bouwsector en Hoge Raad Preventie op het werk)  .  Doel : de bevolking informeren
  • 2014 : publicatie asbestmemorandum (door de sociale partners binnen de bouwsector) met duidelijke vaststellingen :   er is  onvoldoende kennis van de risico’s ; de preventiemaatregelen bij eenvoudige handelingen (verwijderen oa golfplaten) worden onvoldoende toegepast , rond containerparken en bij werken uitgevoerd door particulieren is er te veel blootstelling aan asbest.
  • 2018 : startschot campagne
  • 2019 : ondertekening campagnecharter door diverse werkgevers- & werknemersorganisaties, overheid, partners en particulieren ….. . Zij verbinden zich ertoe maximaal bij te dragen tot de gemeenschappelijke doelstelling

de blootstelling aan asbest verminderen en het bewustzijn over de asbestproblematiek verhogen.

 

Bron :http://alertvoorasbest.be

FOTO : Het asbestbeest (afbeelding overgenomen met toestemming van OVAM)