Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn
opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote
oog waar te nemen zijn.

Vanaf 1945 is asbest tot in de jaren tachtig veelvuldig gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege
bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Het werd
bijvoorbeeld gebruikt in:

asbestcement: onder meer gebruikt in:

dplaatjes, enzovoort. In deze toepassing zijn de vezels stevig gebonden en komen ze niet vrij
zolang het materiaal in goede staat en onbeschadigd is. Het bewerken ervan wordt afgeraden;
spuitasbest: is tot 1978 veel toegepast als brandwerend en isolerend middel in schepen en
gebouwen. Het is zeer kwetsbaar en bij beschadiging en onoordeelkundige verwijdering leidt het
tot grote asbestvezelverspreiding;

remmen: in oude auto’s, vrachtwagens en liften kan nog asbest worden gevonden, inmiddels is
het vervangen door aramide zoals Twaronvezels;
asbestkoord: als afdichting voor kachels en stookketels;
vloerbedekking: onder vinylvloeren werd vroeger (tot ongeveer 1980) soms een asbestviltlaag
aangebracht.

verharding van buitenwegen: door asbestcementfabrieken gratis afgestaan afval werd in de
verre omtrek ervan gebruikt voor onder meer erfverharding.
elektrische isolatie: de elektrische bedrading van Monotype-gietmachines werd met asbest
geïsoleerd.

Asbestvezels komen in de buitenlucht voor in concentraties van 20 tot 40 vezels per m³. De
voornaamste bronnen van asbestvervuiling in de buitenlucht zijn asbestcementproducten en
incidenten zoals brand en sloop in gebouwen die asbest bevatten. In de jaren 80 lagen de
concentraties veel hoger, van 100 tot 1000 vezels per m³ met uitschieters tot tienduizenden vezels
per m³ in de buurt van asbestbronnen. Het verkeer vormde toen de voornaamste vervuiler.[1]
Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan:

asbestose
asbestpleuritis
longkanker
mesothelioom

Voor extra informatie verwijzen wij u naar de website van de vlaamse overheid:

www.asbestinfo.be