Beleidsverklaring

Onze activiteiten in demontage en asbestverwijding moeten ons aan zetten om elke dag te streven
naar excellentie. In onze uitvoering staat het welzijn van onze medewerkers en opdrachtgevers
centraal. Asbitech zal er alles aan doen om elke schade te voorkomen op het gebied van milieu,
gezondheid en veiligheid. Op deze manier werken wij naar een volledige tevredeheid van onze
klanten, medewerkers, leveranciers en maatschappij.

In het streven naar continu te verbeteren staat kwaliteit hoog in het vaandel van Asbitech, daarom
moet er steeds voldaan worden aan de eisen en verwachtingen van de betrokken partijen
(opdrachtgever, overheid en personeel) De manier waarom Asbitech opdracht zal uitvoeren dient ten
allen tijde te voldoen aan de geldende regels, wetgeving, veiligehid en met respect voor milieu.
Iedereen binnen Asbitech staat in voor zijn eigen veiligheid en dient te waken over de veiligheid van
anderen. Het melden van gevaarlijke situaties en het corrigeren van deze situaties wordt binnen ons
bedrijf alleen maar aangemoedigd.
Ik vertrouw erop dat iedereen binnen Asbitech zich zal committen om deze beleidsverklaring om te
zetten naar de praktijk.

Stabroek, 1 juli 2014

Jan Soeters
Algemeen directeur
Asbitech BVBA